Декларация за защита на данните

1. Накратко за защитата на данните

Общи указания

Следващите указания дават лесен общ поглед върху това какво се случва с Вашите лични данни, когато посещавате нашата интернет страница. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Подробна информация по темата за защита на данните ще намерите в нашата декларация за защита на даннитe, разположена под този текст.

Регистрация на данни на нашата интернет страница

Кой отговаря за регистрацията на данните на нашата интернет страница?
Обработката на данните на тази интернет страница сe извършва от оператора на интернет страницата. Неговите данни за контакт можете да намерите в служебната информация на интернет страницата.

Как регистрираме Вашите данни?
От една страна Вашите данни се събират, тъй като Вие ни ги съобщавате. При това може да става дума например за данните, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се регистрират автоматично от нашите ИТ-системи при посещението на интернет страницата. Това са преди всичко технически данни (например интернет браузър, операционна система или час на извикване на страницата). Тези данни се регистрират автоматично, щом влезете в нашата интернет страница.

За какво използваме Вашите данни?
Една част от данните се събират, за да се гарантира безаварийно предоставяне на интернет страницата. Други данни могат да се използват за анализ на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на Вашите данни?
Имате право по всяко време да получите безплатна информация за произхода, получателя и целта на Вашите запаметени лични данни. Освен това имате право да поискате корекция, блокиране или изтриване на тези данни. По този и други въпроси по темата защита на данните можете да се обръщате към нас по всяко време на адреса, посочен в служебната информация. Освен това имате право да се оплачете на компетентния контролен орган.

Освен това имате право при определени обстоятелства да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни. Подробности за това ще намерите в декларацията за защита на данните в „Право на ограничаване на обработката“.


Инструменти за анализ и инструменти на трети доставчици
При посещение на нашата интернет страница Вашето поведение при сърфиране може да бъде оценено статистически. Това се извършва преди всичко с Cookies (бисквитки) и с т. нар. програми за анализ. Обикновено анализът на Вашето поведение при сърфиране се извършва анонимно; поведението при сърфиране не може да бъде обратно проследено до Вас. Можете да възразите на този анализ или да го възпрепятствате, като не използвате определени инструменти. Подробна информация по въпроса ще намерите в следващата декларация за защита на данните.

Можете да възразите на този анализ. В настоящата декларация за защита на данните ще Ви информираме за възможностите за възражение.

2. Общи указания и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на тези страници гледат много сериозно на защитата на Вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни поверително и съгласно законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате тази интернет страница, се събират различни лични данни. Лични данни са данните, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Настоящата декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме и за какво ги използваме. Тя обяснява също как и с каква цел се прави това.

Обръщаме внимание, че преносът на данни в интернет (например при комуникация по имейл) може да има пропуски. Защита на данните от достъп на трети лица без пропуски не е възможна.

Указание за отговорния орган

Отговорният орган за обработката на данни на тази интернет страница е:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz

Германия
Телефон: 0049/6131 964-01
e-mail: info@werner-mertz.com

Отговорен орган е физическото или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други взема решения за целите и средствата за обработка на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Отмяна на Вашето съгласие за обработката на данни

Много операции за обработката на данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. Можете по всяко време да отмените вече дадено съгласие. За целта е достатъчно неформално съобщение до нас по имейл. Отмяната не засяга правомерността на извършената до момента обработка на данните.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи и срещу директна реклама (чл. 21 DSGVO (ОРЗД))

Ако обработката на данни се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква e или f DSGVO (ОРЗД), имате право по всяко време по причини, произтичащи от Вашето специфично положение да подадете възражение срещу обработката на Вашите лични данни; това важи също и при създаването на профил въз основа тези разпоредби. Съответното правно основание за обработката ще намерите в настоящата декларация за защита на данните. Ако подадете възражение, ние няма повече да обработваме Вашите съответни лични данни, освен ако можем да удостоверим наложителни достойни за защита причини за обработката, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи или обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции (възражение съгласно чл. 21 ал. 1 DSGVO (ОРЗД)).
Ако Вашите лични данни се обработват, за да се прави директна реклама, имате право по всяко време да подадете възражение против обработката на засягащите Ви лични данни за целите на подобна реклама; това важи също за съставянето на профил, ако той е свързан с подобна директна реклама. Ако възразите, след това Вашите лични данни няма повече да се използват с цел директна реклама (възражение съгласно чл. 21 ал. 2 DSGVO (ОРЗД)).
Право на оплакване в компетентния контролен орган

При нарушения на DSGVO (ОРЗД) засегнатите имат право да се оплачат на контролен орган, по-специално в страната членка на обичайното си местоживеене, на работното си място или на мястото на предполагаемото нарушение. Правото на оплакване съществува независимо от други административно-правни или съдебни обжалвания.

Право на пренос на данни

Имате право да поискате данните, които ние обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договора, да бъдат предадени на Вас или на трето лице в обичаен, машинно четим формат. Ако поискате директен пренос на данните на друг отговорник, това се прави, само ако е технически изпълнимо.

SSL- и TLS-криптиране

От съображения за сигурност и за защита на преноса на поверително съдържание, като например поръчки и запитвания, които Вие изпращате като оператор на страницата, страницата използва SSL- и TLS-криптиране. Криптираната връзка ще разпознаете по това, че редът за адреса на браузъра преминава от “http://” в “https://” и по символа катинар в реда на Вашия браузър.

Ако SSL- и TLS-криптирането е активирано, данните, които изпращате на нас, не могат да се четат от трети лица.

Информация, блокиране, изтриване и корекция

В рамките на действащите законови разпоредби имате право по всяко време на безплатна информация за Вашите запаметени лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и евентуално право на корекция, блокиране или изтриване на тези данни. По този и други въпроси по темата лични данни можете да се обръщате към нас по всяко време на адреса, посочен в служебната информация.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни. По този въпрос можете да се обръщате към нас по всяко време на адреса, посочен в служебната информация. Право на ограничаване на обработката е налице в следните случаи:

  • Ако оспорвате правилността на Вашите запаметени при нас лични данни, обикновено ни е нужно време, за да проверим това. Докато трае проверката, имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.
  • Ако обработката на Вашите лични данни е извършена / се извършва неправомерно, вместо изтриване можете да поискате ограничаване на обработката на данни.
  • Ако Вашите лични данни не са ни необходими повече, но са необходими на Вас за упражняване, защита или предявяване на правни претенции, имате право вместо изтриване да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.
  • Ако сте подали възражение съгласно чл. 21 ал. 1 DSGVO (ОРЗД), трябва да се претеглят Вашите и нашите интереси. Докато още не е ясно чии интереси преобладават, имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработката на Вашите лични данни, тези данни - независимо от тяхното запаметяване – могат да се обработват само с Вашето съгласие или за предявяване, упражняване или защита на права или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или от съображения за важен обществен интерес на Европейския съюз или на страна членка.

Възражение против рекламни имейли

С настоящото се възразява на използването на публикуваните данни за контакт в рамките на задължителната служебна информация за изпращане на не изрично поискана реклама и информационни материали. Операторите на страниците изрично си запазват правото на правни стъпки при непоискано изпращане на рекламна информация, например чрез спам имейли.

4. Регистрация на данни на нашата интернет страница

Cookies (бисквитки)

Интернет страниците използват отчасти т. нар. Cookies (бисквитки). Бисквитките не вредят на Вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат за това да направят нашите предложения по-лесни за употреба, по-ефективни и по-сигурни. Бисквитките са малки текстови файлове, които се оставят във Вашия компютър и които се запаметяват от Вашия браузър.

Повечето от използваните то нас бисквитки са т. нар. “Session-Cookies” (“сесийни бисквитки”). След края на Вашето посещение те се изтриват автоматично. Други бисквитки остават запаметени на Вашето крайно устройство, докато ги изтриете Вие. Тези бисквитки ни дават възможност да разпознаем Вашия браузър при следващото посещение.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за поставянето на бисквитки и да позволявате бисквитки само в конкретни случаи, да активирате приемане на бисквитки за определени случаи или цялостно изключване и автоматично изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При деактивирането на бисквитките функционалността на тази интернет страница може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на електронна комуникация или за предоставяне на определени, желани от Вас функции (например функцията пазарска кошница), се запаметяват въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от запаметяването на бисквитки с цел технически безупречно и оптимизирано предоставяне на неговите услуги. Ако бъдат запаметени други бисквитки (например бисквитки за анализ на Вашето поведение при сърфиране), те ще бъдат разгледани отделно в декларацията за защита на данните.

Server-Log-файлове

Провайдърът на страниците събира и запаметява автоматично информация в така наречените Server-Log-файлове, които Вашият сървър изпраща автоматично на нас. Тя се отнася за:

  • тип на браузъра и версия на браузъра
  • използвана операционна система
  • референтен URL
  • име на хоста на компютъра, който осъществява достъп
  • час на запитването на сървъра
  • IP-адрес

Не се извършва смесване на тези данни с други източници на данни.

Регистрацията на тези данни се извършва въз основа на на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от безупречно техническо изобразяване и оптимизация на неговата интернет страница – за целта Server-Log-файловете трябва да бъдат регистрирани.

Формуляр за контакт

Ако ни изпращате запитвания чрез формуляр за контакт, Вашите данни от формуляра за контакт се запаметяват при нас с цел обработка на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни на други без Вашето съгласие.

Следователно обработката на данните, посочени във формуляра за контакт, се извършва само въз основа на Вашето съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД)). Това съгласие можете да отмените по всяко време. За целта е достатъчно неформално съобщение до нас по имейл. Отмяната не засяга правомерността на обработката на данните, извършена до отмяната.

Данните, посочени от Вас във формуляра за контакт, остават при нас, докато поискате от нас да ги изтрием, отмените Вашето съгласие за запаметяване или целта на запаметяването на данните отпадне (например след приключване на обработката на Вашето запитване). Това не засяга задължителните законови разпоредби – най-вече сроковете за съхранение.

Запитване по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, Вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване) се запазват и обработват при нас с цел обработка на Вашата молба. Ние не предаваме тези данни на други без Вашето съгласие.

Обработката на тези данни се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква b DSGVO (ОРЗД), ако Вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за осъществяването на предварителни мерки по договор. Във всички останали случаи обработката се базира на Вашето съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД)) и / или на нашите основателни интереси (чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД)), тъй като ние имаме основателен интерес от ефективната обработка на изпратените ни запитвания.

Данните, изпратени ни от Вас чрез контактни запитвания, остават при нас, докато поискате от нас да ги изтрием, отмените Вашето съгласие за запаметяване или целта на запаметяването на данните отпадне (например след приключване на обработката на Вашата молба). Това не засяга задължителните законови разпоредби – най-вече сроковете за съхранение.

Регистрация на интернет страницата

Можете да се регистрирате на нашата интернет страница, за да използвате допълнителни функции на страницата. Въведените за целта данни ние използваме само с цел използване на съответната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Исканите при регистрацията задължителни данни трябва да бъдат посочени изцяло. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

За важни промени в обхвата на предложението или при технически необходими промени използваме имейл адреса, посочен при регистрацията, за да Ви информираме по такъв начин.

Обработката на данните, въведени при регистрацията, се извършва само въз основа на Вашето съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД)). Даденото от Вас съгласие можете да отмените по всяко време. За целта е достатъчно неформално съобщение до нас по имейл. Отмяната не засяга правомерността на вече извършената обработка на данните.

Данните, събрани от нас при регистрацията, се пазят при нас, докато сте регистрирани на нашата интернет страница и след това се изтриват. Това не засяга сроковете за съхранение по закон.

Коментарна функция на интернет страницата

За коментарната функция на страницата наред с Вашия коментар се запаметяват също данни за момента на съставянето на коментара, Вашия имейл адрес и, ако не поствате анонимно, избраното от Вас потребителско име.

Запаметяване на IP-адреса
Нашата коментарна функция запаметява IP-адресите на потребителите, които съставят коментари. Тъй като преди пускането ние не проверяваме коментарите на нашата интернет страница, тези данни са ни необходими, за да можем да процедираме срещу автора при правни нарушения като обиди или пропаганда.

Абониране за коментари
Като потребител на страницата след регистрация можете да се абонирате за коментари. Ще получите имейл за потвърждение, за да се провери, дали Вие сте собственикът на посочения имейл адрес. Чрез линка в информационните имейли можете по всяко време да откажете тази функция. Данните, въведени при абонирането за коментари, в този случай се изтриват; ако сте ни изпратили тези данни за други цели и на друго място (например поръчка на бюлетин), те обаче остават при нас.

Продължителност на запазване на коментарите
Коментарите и свързаните с тях данни (например IP-адрес) се запаметяват и остават на нашата интернет страница, докато коментираното съдържание бъде изтрито напълно или коментарите трябва да бъдат изтрити по правни причини (например обиждащи коментари).

Правно основание
Запаметяването на коментарите се извършва въз основа на Вашето съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД)). Даденото от Вас съгласие можете да отмените по всяко време. За целта е достатъчно неформално съобщение до нас по имейл. Отмяната не засяга правомерността на вече извършените операции за обработка на данните.

Обработка на данни (данни на клиента и договорни данни)
Ние събираме, обработваме и използваме лични данни, само ако те са необходими за обосновка, оформяне на съдържанието или промяна на правните отношения (инвентарни данни). Това се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква b DSGVO (ОРЗД), който разрешава обработката на данни с цел изпълнение на договор или мерки преди договор. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за използването на нашите интернет страници (данни за използването), само ако това е необходимо, за да се даде възможност или да се фактурира на потребителя използването на услугата.

След завършване на поръчката или приключване на търговските отношения данните за клиентите се изтриват. Това не засяга сроковете за съхранение по закон.

5. Социални медии

Плъгини на Facebook (бутон Like & Share)

На нашите страници са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook, доставчик Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Плъгините на Facebook ще разпознаете по логото на Facebook или бутона "Like" ("Харесва ми") на нашата страница. Преглед на плъгините на Facebook ще намерите тук:https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Когато посещавате нашите страници, чрез плъгина се създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. Така Facebook получава информация, че с Вашия IP-адрес сте посетили нашата страница. Ако кликнете на бутона “Like” на Facebook, докато сте влезли във Вашия акаунт във Facebook, можете да свързвате съдържанието на нашите страници с Вашия профил във Facebook. Така Facebook може да отнесе посещението на нашите страници към Вашия потребителски акаунт. Обръщаме внимание, че като доставчик на страниците не сме запознати със съдържанието на изпратените данни и тяхното използване от Facebook. Допълнителна информация по въпроса ще намерите в декларацията за защита на данните на Facebook на: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не искате Facebook да може да отнася посещението на нашите страници към Вашия потребителски акаунт във Facebook, излезте от Вашия потребителски акаунт във Facebook.Използването на плъгини на Facebook се извършва въз основа на на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от възможно най-обширна видимост в социалните мрежи.

Плъгин на Twitter
На нашите страници са интегрирани функции на услугата Twitter. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Чрез използването на Twitter и на функцията "Re-Tweet" посетените от Вас интернет страници се свързват с Вашия акаунт в Twitter и се оповестяват на други потребители. При това се пренасят също данни на Twitter. Обръщаме внимание, че като доставчик на страниците ние не сме запознати със съдържанието на изпратените данни и тяхното използване от Twitter. Допълнителна информация по въпроса ще намерите в декларацията за защита на данните на Twitter на: https://twitter.com/de/privacy .
Използването на плъгини на Twitter се извършва въз основа на на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от възможно най-обширна видимост в социалните мрежи.

Вашите настройки за защита на данните в Twitter можете да промените в настройките на акаунта на https://twitter.com/account/settings.

Плъгин на Google+

Нашите страници използват функции на Google+. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Регистриране и предаване на информация: С помощта на бутона на Google+ можете да публикувате информация в цял свят. Чрез бутона на Google+ Вие и други потребители получавате персонализирано съдържание от Google и нашите партньори. Google запаметява, както информация, че сте дали +1 за дадено съдържание, така и информация за страницата, която сте разгледали при кликването на +1. Вашето +1 може да се покаже като указания заедно с името на Вашия профил и Вашата снимка в услугите на Google, като резултати от търсене или във Вашия профил в Google или на други места на интернет страници и обяви в интернет.

Google записва информация за Вашите +1-действия, за да подобри услугите на Google за Вас и за други. За да можете да използвате бутона Google+, Ви е необходим видим в цял свят, публичен профил в Google, който трябва да съдържа поне избраното за профила име. Това име се използва във всички услуги на Google. В някои случаи това име може да замества друго име, което сте използвали при споделянето на съдържание през Вашия акаунт в Google. Идентичността на Вашия профил в Google може да бъде показана на потребители, които знаят Вашия имейл адрес или разполагат с друга идентифицираща информация за Вас.

Използване на регистрираната информация: Наред с разяснените по-горе цели на употреба предоставената от Вас информация се използва съгласно действащите разпоредби за защита на данните на Google. Google публикува по възможност обобщена статистика за +1-дейностите на потребителите и я предава на потребители и партньори като издатели, рекламодатели или свързани интернет страници.

Използването на плъгини на Google+ се извършва въз основа на на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от възможно най-мащабна видимост в социалните мрежи.

Плъгин на Instagram

На нашите страници са интегрирани функции на услугата Instagram. Тези функции се предлагат от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Когато сте във Вашия акаунт в Instagram, чрез кликване на бутона Instagram можете да свържете съдържанието на нашите страници с Вашия профил в Instagram. Така Instagram може да отнесе посещението на нашите страници към Вашия потребителски акаунт. Обръщаме внимание, че като доставчик на страниците ние не сме запознати със съдържанието на изпратените данни и тяхното използване от Instagram.

Използването на плъгини на Instagram се извършва въз основа на на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от възможно най-обширна видимост в социалните мрежи.

Допълнителна информация по въпроса ще намерите в декларацията за защита на данните на Instagram на: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Плъгин на LinkedIn

Нашата интернет страница използва функции на мрежата LinkedIn. Доставчик е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

При всяко извикване на някоя от нашите страници, която съдържа функции на LinkedIn, се създава връзка към сървъри на LinkedIn. LinkedIn бива информиран за това, че Вие сте посетили нашите интернет страници с Вашия IP-адрес. Щом кликнете на бутона "Recommend" на LinkedIn и влезете във Вашия акаунт в LinkedIn, LinkedIn може да отнесе Вашето посещение на нашата интернет страница към Вас и Вашия потребителски акаунт. Обръщаме внимание, че като доставчик на страниците ние не сме запознати със съдържанието на изпратените данни и тяхното използване от LinkedIn.

Използването на плъгини на LinkedIn се извършва въз основа на на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от възможно най-обширна видимост в социалните мрежи.

Допълнителна информация по въпроса ще намерите в декларацията за защита на данните на LinkedIn на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Плъгин на XING

Нашата интернет страница използва функции на мрежата XING. Доставчик е XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland.

При всяко извикване на някоя от нашите страници, която съдържа функции на XING, се създава връзка към сървъри на XING. Според нашите знания при това не се извършва запаметяване на лични данни. По-специално не се запаметяват IP-адреси или не се оценява потребителското поведение.

Използването на плъгини на XING се извършва въз основа на на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от възможно най-обширна видимост в социалните мрежи.

Допълнителна информация за защита на данните и за бутона Share на XING ще намерите в декларацията за защита на данните на XING на: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Тази интернет страница използва функции на услугата за уебанализ Google Analytics. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics използва така наречените "Cookies” (“бисквитки”). Това са текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на използването на интернет страницата от Вас. Създадената от бисквитките информация за Вашето използване на интернет страницата обикновено се изпраща на сървър на Google в САЩ и се запаметява там.

Запаметяването на бисквитки на Google Analytics и използването на този инструмент за анализ се осъществява въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от анализа на потребителското поведение, за да оптимизира, както уеб предложенията си, така и своята реклама.

IP анонимизация
На тази интернет страница сме активирали функцията IP-анонимизация. По такъв начин преди да го изпрати в САЩ, Google съкращава Вашия IP-адрес в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по договора за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи се изпраща пълният IP-адрес на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По поръчение на оператора на интернет страницата Google ще използва информацията, за да оцени Вашето използване на интернет страницата, за да състави доклади за действията на интернет страницата и за да осъществи за оператора на интернет страницата други услуги, свързани с използването на интернет страницата и използването на интернет. IP-адресът, изпратен от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, не се смесва с други данни на Google.

Плъгин на браузъра
Можете да възпрепятствате запаметяването на бисквитки чрез съответната настройка на софтуера на Вашия бразуър; но Ви обръщаме внимание, че в такъв случай евентуално няма да можете да използвате всички функции на интернет страницата. Освен можете да възпрепятствате регистрирането на генерираните от бисквитките и свързани с Вашето използване на интернет страницата данни (вкл. Вашия IP-адрес) на Google и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате плъгина на браузъра, наличен на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Възражение срещу регистрацията на данни
Можете да възпрепятствате регистрацията на Вашите данни от Google Analytics, като кликнете на следния линк. Поставя се Opt-Out-бисквитка, която възпрепятства регистрацията на Вашите данни при бъдещи посещения на тази интернет страница: Dezaktywuj Google Analytics.

Допълнителна информация за работата с потребителски данни в Google Analytics ще намерите в декларацията за защита на данните на Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Договор за обработка на данни
Ние сме сключили с Google договор за обработка на данни и прилагаме напълно строгите изисквания на германските органи за защита на данните при използването на Google Analytics.

Демографски характеристики при Google Analytics
Тази интернет страница използва функцията “демографски характеристики” на Google Analytics. Така могат да се съставят доклади, които съдържат заключения за възрастта, пола и интересите на посетителите на страниците. Тези данни произтичат от реклама според интересите на Google и от данни за посетителите от трети доставчици. Тези данни не могат да се свържат с конкретно лице. Можете по всяко време да деактивирате тази функция чрез настройките на обявите във Вашия акаунт в Google или да откажете генерално регистрацията на Вашите данни от Google Analytics, както е обяснено в точката “Възражение срещу регистрацията на данни”.

Продължителност на запазване
Запазените в Google данни за потребители и събития, свързани с бисквитки, потребителска идентификация (например User ID) или рекламна идентификация (например бисквитки DoubleClick, Android-рекламен ID), след 14 месеца се анонимизират и изтриват. Подробности за това ще намерите на следния линк: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

WordPress Stats

Тази интернет страница използва WordPress Tool Stats за статистическа оценка на потребителския достъп. Доставчик е Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на използването на интернет страницата. Генерираната от бисквитките информация за използването на нашата интернет страница се запаметява на сървъри в САЩ. След обработката и преди запаметяването Вашият IP-адрес се анонимизира.

Бисквитките “WordPress-Stats” остават на Вашето крайно устройство, докато ги изтриете.

Запаметяването на бисквитки “WordPress Stats” и използването на този инструмент за анализ се осъществява въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от анонимизирания анализ на потребителското поведение, за да оптимизира, както своите уеб предложения, така и своята реклама.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за оставянето на бисквитки и да разрешавате бисквитки само в конкретни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или генерално и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затварянето на браузъра. При деактивирането на бисквитки функционалността на нашата интернет страница може да е ограничена.

Можете да възразите на събирането и използването на Вашите данни в бъдеще, като с едно кликване на този линк поставите Opt-Out-бисквитка на Вашия браузър: https://www.quantcast.com/opt-out/.
Когато изтривате бисквитките на Вашия компютър, трябва отново да поставите Opt-Out-бисквитката.

Ремаркетинг на Google Analytics

Нашите интернет страници използват функциите ремаркетинг на Google Analytics заедно с функции на Google AdWords и Google DoubleClick извън границите на устройствата. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Тази функция дава възможност целевите групи за реклама, съставени с ремаркетинг на Google Analytics да бъдат свързани с функциите на Google AdWords и Google DoubleClick извън границите на устройствата. По такъв начин свързани с интересите, персонализирани рекламни послания, които в зависимост от Вашето по-ранно потребителско поведение и поведение при сърфиране от крайно устройство (например мобилен телефон) са съобразени с Вас, могат да бъдат показани също и на друго от Вашите крайни устройства (например таблет или компютър).

Ако сте дали съответното съгласие, за тази цел Google ще свърже Вашата уеб и App-история на бразуъра с Вашия акаунт в Google. Така на всяко крайно устройство, на което се регистрирате с Вашия акаунт в Google, могат да се включват същите персонализирани рекламни послания.

За подпомагане на тази функция Google Analytics регистрира идентифицирани в Google ID на потребителите, които се свързват временно с нашите данни на Google Analytics, за да се дефинират и съставят целеви групи за рекламни обяви извън границите на устройството.

Можете трайно да възразите на ремаркетинга/таргетинга извън рамките на устройството, като деактивирате персонализираната реклама във Вашия акаунт в Google; за целта следвайте следния линк: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Обобщаването на регистрираните данни във Вашия акаунт в Google се извършва само въз основа на Вашето съгласие, което можете да дадете или отмените в Google (чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД)). При операции за регистриране на данни, които не се обединяват във Вашия акаунт в Google (например защото нямате акаунт в Google или сте възразили на обединяването), регистрацията на данните се основава на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Основателният интерес произтича от това, че операторът на интернет страницата има интерес от анонимизиран анализ на посетителите на интернет страницата за рекламни цели.
Допълнителна информация по въпроса ще намерите в декларацията за защита на данните на Google на: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords и Google Conversion-Tracking

Тази интернет страница използва Google AdWords. AdWords е програма за онлайн реклама на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

В рамките на Google AdWords използваме така наречения Conversion-Tracking (оценка на действията при посещение на страници в интернет). Щом кликнете върху активирана от Google обява, се поставя бисквитка за Conversion-Tracking. Бисквитките са малки текстови файлове, които интернет браузърът оставя върху компютъра на потребителя. След 30 дни тези бисквитки губят своята валидност и не служат за персонална идентификация на потребителите. Ако потребителят посети определени страници на тази интернет страница и бисквитката още не е изтекла, Google и ние можем да видим, че потребителят е кликнал на обявата и е бил препратен към тази страница.

Всеки клиент на Google AdWords получава различна бисквитка. Бисквитките не могат да се проследят чрез интернет страниците на клиентите на AdWords. Информацията, получена чрез Conversion Cookies (бисквитки за действията при посещение на страници в интернет), служи за съставяне на статистики за Conversion (действия при посещение на страници в интренет) за клиенти на AdWords, които са избрали Conversion Tracking. Клиентите научават общия брой на потребителите, които са кликнали на тяхната обява и са били препратени към страница с таг за Conversion Tracking. Но те не получават информация, с която да може да бъде идентифицирана самоличността на потребителите. Ако не желаете да вземете участие в проследяването, можете да възразите на тази употреба, като лесно деактивирате бисквитката Conversion-Tracking на Google през потребителските настройки на Вашия интернет браузър. След това няма да бъдете включвани в статистиката от Conversion Tracking.

Запаметяването на “Conversion Cookies” и използването на този инструмент за проследяване се осъществяват въз основа на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от анализа на потребителското поведение, за да оптимизира, както уеб предложенията си, така и своята реклама.

Допълнителна информация за Google AdWords и Google Conversion Tracking ще намерите в разпоредбите за защита на данните на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за оставянето на бисквитки и да разрешавате бисквитки само в конкретни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или генерално и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затварянето на браузъра. При деактивирането на бисквитките функционалността на тази интернет страница може да е ограничена.

Пиксел на Facebook

За измерване на конверсията нашата интернет страница използва пиксела за действия при посещение на Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Така може да се проследи поведението на посетителите на страницата, след като чрез кликване върху рекламна обява във Facebook те са били препратени към интернет страницата на доставчика. Така може да се оцени ефективността на рекламните обяви във Facebook за статистически цели и за целите на пазарното проучване и да се оптимизират бъдещи рекламни мерки.

За нас като оператор на интернет страницата събраните данни са анонимни, ние не можем да правим заключения за самоличността на потребителите. Но данните се запаметяват и обработват от Facebook, така че е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook може да използва данните за собствени рекламни цели съгласно Указание за използване на данните на Facebook. Така Facebook може да даде възможност за активиране на рекламни обяви на страници на Facebook и извън Facebook. Ние като оператор на страницата не можем да влияем върху това използване на данните.
Използването на пиксела на Facebook се извършва въз основа на на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД). Операторът на интернет страницата има основателен интерес от ефективни рекламни мерки чрез включване на социалните медии.

В указанията за защита на данните на Facebook ще намерите допълнителни указания за защита на Вашето лично пространство: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Освен това можете да деактивирате функцията ремаркетинг “Custom Audiences” в секцията Настройки за рекламни обяви на https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За целта трябва да сте регистрирани във Facebook.
Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате базираната на потреблението реклама на Facebook на интернет страницата на European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Бюлетин

Данни на бюлетина

Ако желаете да получавате предлагания на интернет страницата бюлетин, са ни необходими Вашият имейл адрес и информация, която да ни позволи да проверим, че Вие сте собственикът на посочения имейл адрес и сте съгласни да получавате бюлетина. Допълнителни данни не се събират или се събират само доброволно. Ние използваме тези данни само за изпращане на исканата информация и не ги предаваме на трети страни.

Обработката на данните, посочени във формуляра за регистрация за бюлетин, се извършва само въз основа на Вашето съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД)). Даденото съгласие за запаметяване на данните, имейл адреса и тяхното използване за изпращане на бюлетина можете да отмените по всяко време чрез линка "Отписване” в бюлетина. Отмяната не засяга правомерността на вече извършените операции за обработка на данните.

Данните, които сте ни оставили за получаване на бюлетина, се запазват при нас до Вашето отписване от бюлетина и след отказването на бюлетина се изтриват. Това не засяга данните, които се пазят при нас за други цели.

8. Плъгини и инструменти

YouTube с разширена защита на данните

Нашата интернет страница използва плъгини на интернет страницата YouTube. Оператор на страницата е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ние използваме YouTube в режим с разширена защита на данните. Според YouTube този режим води до това, че YouTube не запаметява информация за посетителите на тази интернет страница, преди те да гледат видеото. Напротив, режимът с разширена защита на данните не изключва непременно предаването на данни на партньори на YouTube. Така – независимо от това, дали ще гледате видеото – YouTube осъществява връзка с мрежата Google DoubleClick.

Щом стартирате YouTube-видео на нашата интернет страница, се осъществява връзка със сървърите на YouTube. При това на YouTube-сървъра се съобщава коя от нашите интернет страници сте посетили. Когато влезете във Вашия YouTube-акаунт, Вие давате възможност на YouTube да свърже Вашето поведение при сърфиране директно с Вашия личен профил. Можете да възпрепятствате това, като излезете от Вашия YouTube-акаунт.

Освен това след стартиране на дадено видео YouTube може да запамети различни бисквитки на Вашето крайно устройство. С помощта на тези бисквитки YouTube може да получава информация за посетителите на нашата интернет страница. Между другото тази информация се използва за регистриране на видео статистики, за улеснение на потребителите и предотвратяване на опити за измама. Бисквитките остават на Вашето крайно устройство, докато ги изтриете.

След старта на дадено видео в YouTube могат евентуално да се задействат и други операции за обработка на данни, на които ние не можем да влияем.

Използването на YouTube се извършва в интерес на привлекателното изобразяване на нашите онлайн предложения. Това представлява основателен интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД).

Допълнителна информация за защита на данните в YouTube ще намерите в неговата декларация за защита на данните на: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (със съгласие)

Страницата използва чрез API картовата услуга Google Maps. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

За да гарантираме защитата на данните на нашата интернет страница, Google Maps е деактивиран, щом влезете в нашата интернет страница за първи път. Директна връзка със сървърите на Google се осъществява, едва когато активирате Google Maps самостоятелно (съгласие съгласно чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД)). По такъв начин се възпрепятства пренос на Вашите данни на Google още при първото влизане в страницата.

След активирането Google Maps ще запамети Вашия IP-адрес. След това той обикновено се изпраща на сървър на Google в САЩ и там се запаметява. След активирането на Google Maps доставчикът на тази страница няма влияние върху преноса на данни.

Допълнителна информация за работата с потребителски данни ще намерите в декларацията за защита на данните на Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Собствени услуги

Кандидатстване

Предлагаме Ви възможност да кандидатствате при нас (например по имейл, по пощата или чрез онлайн формуляр за кандидатстване). По-надолу Ви информираме за обхвата, целта и употребата на Вашите лични данни, събрани в процеса на кандидатстване. Декларираме, че събирането, обработването и използването на Вашите лични данни се осъществява в съответствие с действащото право за защита на данните и всички други законови разпоредби и Вашите данни се третират строго поверително.

Обхват и цел на събирането на данни
Ако ни изпратите кандидатура, ние ще обработим Вашите свързани с това лични данни (например данни за контакт и комуникация, документи за кандидатстване, бележки от интервютата за кандидатстване и т. н.), ако това е необходимо, за да се вземе решение, че наемането на работа е основателно. Правно основание за това е § 26 BDSG-neu (Федерален закон за защита на данните-нов) според германското право (започване на трудови отношения), чл. 6 ал. 1 буква b DSGVO (ОРЗД) (общо започване на договор) и – ако сте дали съгласие – чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД). Съгласието може да бъде отменено по всяко време. В рамките на нашата фирма Вашите лични данни ще бъдат предадени само на хора, които участват в обработката на Вашата кандидатура.

Ако кандидатурата е успешна, подадените от Вас данни се запаметяват въз основа на § 26 BDSG-neu (Федерален закон за защита на данните-нов) и чл. 6 ал. 1 буква b DSGVO (ОРЗД) в нашите системи за обработка на данни с цел осъществяване на трудовите отношения.

Срок на съхранение на данните
Ако не можем да Ви предложим място, Вие откажете предложеното място, оттеглите обратно Вашата кандидатура, отмените Вашето съгласие за обработка на данните или поискате от нас да изтрием данните, изпратените от Вас данни, включително оставащите физически документи за кандидатстване ще бъдат запаметени и съхранявани за максимум 6 месеца след завършване на процедурата за кандидатстване (срок на съхранение), за да може при несъответствия да бъдат проследени подробности от процеса на кандидатстване (чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД)).

МОЖЕТЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ НА ТОВА ЗАПАМЕТЯВАНЕ, АКО ОТ ВАША СТРАНА СА НАЛИЦЕ ОСНОВАТЕЛНИ ИНТЕРЕСИ, КОИТО ПРЕВЪЗХОЖДАТ НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ.

След изтичане на срока на съхранение данните се изтриват, ако няма задължение за съхранение по закон или друго правно основание за по-нататъшно запазване. Ако е видно, че съхранението на Вашите данни ще бъде необходимо след изтичане на срока на съхранение (например поради заплашващ или висящ правен спор), ще се осъществи изтриване, ако данните са станали безпредметни. Другите задължения за съхранение по закон остават без промяна.

Как работи emsal?
Разберете повече...

Продуктите на emsal ще помогнат за почистване на цялата къща.

Търсачка на продукти

Най-добрият продукт за моите нужди. подамебелите