Отказ от права

Отговорност за съдържанието

Като доставчик на услуги ние отговаряме за собственото ни съдържание на тези страници съгласно общите закони. Но като доставчик на услуги ние не сме длъжни да контролираме изпратена или запаметена външна информация или да търсим обстоятелства, които сочат неправомерна дейност.

Това не засяга задълженията за отстраняване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони. Но отговорност по отношение на това е възможна едва от момента на узнаване за конкретно правонарушение. Щом разберем за съответните правонарушения, ние незабавно ще отстраним това съдържание.

Отговорност за линкове

Нашето предложение съдържа линкове към външни интернет страници на трети страни, върху чието съдържание ние нямаме влияние. Затова ние не можем да поемем гаранция за това външно съдържание. За съдържанието на свързаните страници винаги е отговорен съответният доставчик или оператор на страниците. Свързаните страници бяха проверени за евентуални правонарушения към момента на свързването. Към момента на свързването не беше видно неправомерно съдържание.

Но не може да се очаква постоянен контрол на съдържанието на свързаните страници без конкретни опорни точки за правонарушение. Щом разберем за правонарушения, ние незабавно ще отстраним подобни линкове.

Авторско право

Съставеното от оператора на страницата съдържание и произведенията на тези страници са обект на германското авторско право. За размножаване, обработване, разпространение и всякакъв вид преработка извън границите на авторското право е необходимо писменото разрешение на съответния автор или съставител. Материалите за сваляне и копията на тази страница са разрешени само за лична, нетърговска употреба.

Ако съдържанието на тази страница не е съставено от оператора, се спазват авторските права на трети страни. Преди всичко съдържанието на трети страни се обозначава като такова. Ако въпреки това откриете нарушение на авторското право, молим за съответното указание. Щом разберем за правонарушения, ние незабавно ще отстраним подобно съдържание.