Контакти

Лице за контакт за въпроси относно интернет страницата
Isabelle Momper (Изабель Момпер)
Телефон: +49 6131 964-2486
Факс: +49 6131 964-32486
e-mail: IMomper@werner-mertz.com
   
Концепция, дизайн и реализация
KEMWEB GmbH & Co. KG

Im Niedergarten 10
55120 Mainz, Германия

Технически съпорт
KEMWEB GmbH & Co. KG
Im Niedergarten 10
55120 Mainz, Германия