Контакти

Лице за контакт за въпроси относно интернет страницата
Birgitta Schenz (Биргита Шенц)
Телефон: +49 6131 964-2028
Факс: +49 6131 964-2030
e-mail: info@werner-mertz.com
   
Концепция, дизайн и реализация
KEMWEB GmbH & Co. KG

Elbestrasse 40
55122 Mainz, Германия

Технически съпорт
KEMWEB GmbH & Co. KG
Elbestrasse 40
55122 Mainz, Германия